Engineering and biotechnology
Kompleksowa obsługa kontraktowa
Oferta
Kontakt
9CAEA8E0-D606-420B-A6F4-553838C714AD Created with sketchtool.
MENU
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONTRAKTOWA
Specjalizujemy się i posiadamy duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze kontraktowej suplementów diety, kosmetyków i odżywek. Całościowo, dobieramy surowce, opracowujemy skład, wytwarzamy produkt, konfekcjonujemy, projektujemy opakowania. W rezultacie otrzymują Państwo produkt w pełni przygotowany do standardów i oczekiwań współczesnego rynku.
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
1
B8C80DED-96AF-4A55-BB46-E4D3568BCA07 Created with sketchtool.
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Podchodzimy do każdego zlecenia w sposób indywidualny. Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie współpracy.
OPRACOWANIE SKŁADU
Z największą starannością dobieramy surowce, dokładnie opracowujemy skład ilościowy oraz jakościowy. Nasi Klienci mają pewność i świadomość jakości, skuteczności wyprodukowanego produktu.
OPRACOWANIE SKŁADU
2
A364A892-617D-46D0-96C0-7E7278D82AA1 Created with sketchtool.
OPRACOWANIE SKŁADU
Z największą starannością dobieramy surowce, dokładnie opracowujemy skład ilościowy oraz jakościowy. Nasi Klienci mają pewność i świadomość jakości, skuteczności wyprodukowanego produktu.
PRODUKCJA
3
B8C80DED-96AF-4A55-BB46-E4D3568BCA07 Created with sketchtool.
PRODUKCJA
Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra, nowoczesne zaplecze laboratoryjno-produkcyjne – stanowią gwarancję jakości produkcji. Każde zlecenie realizujemy w oparciu o wdrożone systemy jakości HACCP, GMP oraz GHP.
BRANDING I REKLAMA
Współpracujemy z Klientem niemal na każdym etapie wdrażania na rynek nowego produktu. Zajmujemy się nie tylko produkcją, ale również wyznaczaniem grupy docelowej, wyborem oraz dostosowaniem rodzaju opakowania, przygotowaniem graficznym opakowań i kampanii reklamowych.
BRANDING I REKLAMA
4
BRANDING I REKLAMA
Współpracujemy z Klientem niemal na każdym etapie wdrażania na rynek nowego produktu. Zajmujemy się nie tylko produkcją, ale również wyznaczaniem grupy docelowej, wyborem oraz dostosowaniem rodzaju opakowania, przygotowaniem graficznym opakowań i kampanii reklamowych.
BBF765C4-E8C1-4206-9DC0-0F7961FB2286 Created with sketchtool.
GOTOWY PRODUKT
Opakowanie jest dostosowane do potrzeb współczesnego rynku oraz oczekiwań potencjalnego Klienta. Właściwe zaprojektowanie opakowanie generuje sprzedaż, chroni produkt, a także ułatwia konfekcję w opakowania zbiorcze, które mają duże znaczenie podczas oszczędności miejsca w magazynie oraz transportu.
>GOTOWY PRODUKT
Gotowy produkt jest trwały i dopasowany do potrzeb Klienta. W naszej ofercie proponujemy możliwie dużo rozwiązań- od formy produktu, poprzez jego wielkość, kształt, a także rodzaj konfekcji.
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Jeśli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy i chcesz poznać szerzej naszą ofertę prosimy skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub wyślij zapytanie na adres e-mail biuro@eab.com.pl
Wszystkie oznaczone pola oraz treść, muszą być wypełnione!
* Pole wymagane
Dziękujemy!

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów.

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia.

Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Promediq’a Sp. z o.o. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jako Engineering and Biotechnology Sp. z o.o. w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych kontrahentów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Wyceny, zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości wykonania usług — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami
 3. W celach archiwizacyjnych
 • Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
  • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
  • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. związane z ordynacją podatkową (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub
  • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
 1. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im — przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów — przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 2. Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi — przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 3. Marketingu bezpośredniego — przez czas trwania umowy (podstawa prawna: Państwa dobrowolna zgoda)
 4. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) — przez czas trwania umowy, a następnie w celach archiwizacyjnych.
 5. Wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach — przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych pracownikom Biura  (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dla państwa wygody kontakt z Biurem możliwy jest poprzez infolinię, pocztą e-mail oraz osobiście. Dodatkowo możemy poprosić o opcjonalne dane kontaktowe, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).
Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy dane podane w formularzu umowy. Bez Państwa rejestracji nie moglibyśmy wykonywać usług objętych umową.

 

Dodatkowe informacje o danych osobowych.

W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

Komu przekazujemy Państwa dane.

 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. obsługa naszych systemów teleinformatycznych, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, podwykonawcom wspierającym nas lub innych przez Państwa zamówionych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta
 • innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych,
  • podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
  • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

Dane z innych źródeł.

 • Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców(obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym.
 • W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy,
 • Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa. wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

Uprawnienia, które Państwu przysługują.
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek przez adres mailowy: biuro@eab.com.pl
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda na przetwarzanie danych.
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje.
Engineering and Biotechnology Sp. z o.o.

Ul. Śląska 33 lok. 4

81-310 Gdynia
e-mail:
biuro@eab.com.pl

Tel: +48 58 717 55 42

 

Zamknij

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zamknij